Program kursu - Metodycze warsztaty pianistyczne w Łańcucie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kurs on-Line
Program Kursu on-line

Kurs on-line będzie miał miejsce w przestrzeni internetowej w dniach 24 -29 sierpnia 2020 r. 
W tych dniach  profesorowie będą mogli mieć lekcje z poszczególnymi uczniami, poprzez komunikator internetowy. 
Zapraszamy każdego z uczniów,  który posiada  dostęp do Internetu o minimalnej szybkości 5 Mb/s. 
Mniejsza szybkość  może powodować błędy lub zawieszanie transmisji. 
Zgłoszenia można nadsyłać do 21 sierpnia 2020 r. 

Każdy z uczniów ma zagwarantowanych 5 indywidualnych lekcji mistrzowskich po 45 min każda.
Ilość lekcji można dowolnie dzielić pomiędzy wymienionych profesorów.  
  
Całkowita opłata za udział uczniów w kursie on-line  wynosi 500 zł .
Przy wysyłaniu zgłoszenia poprzez stronę internetową należy załączyć dowód wpłaty.
W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnika z warsztatów wpłata jest bezzwrotna. W potwierdzonych wypadkach losowych możliwy jest jej zwrot. 
Osoby, które wcześniej opłaciły uczestnictwo w warsztatach stacjonarnych,  a wyrażają chęć uczestnictwa w kursie on-line otrzymają zwrot nadpłaconej kwoty.

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek: 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Fortepianu EPTA - Poland 
Alior Bank nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 6370 3502
z dopiskiem „Kurs on-line” 

Z przykrością informujemy że udział nauczycieli w charakterze biernego słuchacza z powodów technicznych nie jest możliwy. 
Każdy nauczyciel który zgłosił swój udział w warsztatach stacjonarnych otrzyma zwrot wpłaconej kwoty. 
Za zaistniałe niedogodności bardzo przepraszamy. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego