Informacje - Metodycze warsztaty pianistyczne w Łańcucie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

Aktualności


VIII Warsztaty pianistyczne odbyły się w Państwowej Szkole Muzycznej im T. Leszetyckiego  
w Łańcucie w dniach 17-26 sierpnia 2018 roku.
 


Fotografie z koncertów w sali balowej Zamku w Łańcucie można zamawiać poprzez stronę internetową klikając poniżej.


ZDJĘCIA


Program warsztatów

Każdy z uczniów ma zagwarantowanych 5 indywidualnych lekcji mistrzowskich z wykładowcą  po 45 min każda.

Wszyscy uczniowie mają zagwarantowaną możliwość nauki improwizacji fortepianowej  (3 lekcje po 30 min każda),  oraz prawo udziału we wszystkich organizowanych podczas warsztatów  seminariach, odczytach, pokazach multimedialnych i koncertach.

Każdy nauczyciel uczestniczący w kursie ma nieograniczony wstęp na wszystkie lekcje mistrzowskie, seminaria, koncerty, odczyty, pokazy multimedialne, panele dyskusyjne oraz zajęcia dodatkowe. Na zakończenie kursu  otrzymuje dyplom uczestnictwa w Warsztatach Pianistycznych.  


W czasie trwania Warsztatów organizowane będą koncerty pedagogów i uczniów,  w sali balowej Zamku Potockich  w Łańcucie.


Seminaria multimedialne:

Karol Radziwonowicz
„Mistrzowskie interpretacje pianistyczne w historii fonografii"


Alicja Fiderkiewicz
„System szkolnictwa muzycznego w Wielkiej Brytaniii"

Warunki uczestnictwa


Całkowita opłata za udział w warsztatach wynosi:
800 zł dla uczniów i 400 zł dla nauczycieli.

Przy wysyłaniu zgłoszenia ucznia należy dokonać opłaty wpisowego w wysokości 300 złotych. Przy zgłaszaniu nauczyciela wpisowe wynosi 200 zł.  W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnika z warsztatów jest ono bezzwrotne.  Resztę wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2018 r.

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Fortepianu EPTA - Poland
Alior Bank nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 6370 3502
z dopiskiem „Warsztaty pianistyczne”


Uczestnicy kursu we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Dla uczestników oraz ich z ich opiekunów  możliwy jest pobyt z całodziennym wyżywieniem w Bursie Szkolnej w Łańcucie.
W sprawie rezerwacji  p
roszę dzwonić w godz 8  - 14  pod numery  telefonów: 17 2256934, 789239811 .

Każdy niepełnoletni uczestnik kursu przyjeżdża pod opieką osoby dorosłej, która będzie opiekować się uczestnikiem przez cały czas trwania warsztatów

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego