Informacje - Metodycze warsztaty pianistyczne na Roztoczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

Informacje

Uprzejmie informujemy że rozpoczęcie warsztatów odbędzie się w piątek 16 sierpnia 2019 r. o godz. 17. 00
w Auli Szkoły Muzycznej im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie przy ul. 3-go Maja 19.
Serdecznie zapraszamyProgram warsztatów

Każdy z uczniów ma zagwarantowanych 5 indywidualnych lekcji mistrzoskich z wykładowcą  po 45 min każda.

Wszyscy uczniowie mają zagwarantowaną możliwość nauki improwizacji fortepianowej  (3 lekcje po 30 min każda),  oraz prawo udziału we wszystkich organizowanych podczas warsztatów  seminariach, odczytach, pokazach multimedialnych i koncertach.

Każdy uczeń ma zagwaramtowane prawo uczestniczenia w wycieczce krajoznawczej organizowanej podczas trwania kursu.

Każdy nauczyciel uczestniczący w kursie ma nieograniczony wstęp na wszystkie lekcje mistrzowskie, seminaria, koncerty, odczyty, pokazy multimedialne, panele dyskusyjne oraz zajęcia dodatkowe. Na zakończenie kursu  otrzymuje dyplom uczestnictwa w Warsztatach Pianistycznych.  


W czasie trwania Warsztatów organizowane będą koncerty pedagogów i uczniów,  w sali balowej Zamku Potockich  w Łańcucie.


Seminaria multimedialne:

Karol Radziwonowicz
„Mistrzowskie interpretacje pianistyczne w historii fonografii"
Warunki uczestnictwa


Całkowita opłata za udział w warsztatach wynosi:
850 zł dla uczniów i 400 zł dla nauczycieli.

Przy wysyłaniu zgłoszenia ucznia należy dokonać opłaty wpisowego w wysokości 350 złotych. Przy zgłaszaniu nauczyciela wpisowe wynosi 200 zł.  W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnika z warsztatów jest ono bezzwrotne.  Resztę wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2019 r.

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Fortepianu EPTA - Poland
Alior Bank nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 6370 3502
z dopiskiem „Warsztaty pianistyczne”


Uczestnicy kursu we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Dla uczestników oraz ich opiekunów możliwy jest pobyt z całodziennym wyżywieniem w Bursie Szkolnej w Łańcucie.
W sprawie rezerwacji proszę dzwonić w godz. 8 - 14 pod numery telefonów: (17)2256934, 789239811.  

Każdy niepełnoletni uczestnik kursu przyjeżdża pod opieką osoby dorosłej, która będzie opiekować się uczestnikiem przez cały czas trwania warsztatów

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego