Informacje - Metodyczne warsztaty pianistyczne w Łańcucie

Przejdź do treści

Informacje

Informacje
Program warsztatów

Każdy z uczniów ma zagwarantowanych 5 lekcji mistrzowskich z wykładowcą  po 45 min każda.

Ilość lekcji można dzielić pomiędzy wymienionych profesorów.  

 
Wszyscy uczniowie mają zagwarantowaną możliwość nauki improwizacji fortepianowej  (3 lekcje po 30 min każda),  oraz prawo udziału we wszystkich organizowanych podczas warsztatów  seminariach, odczytach, pokazach multimedialnych i koncertach.

 
Każdy nauczyciel uczestniczący w kursie ma nieograniczony wstęp na wszystkie lekcje mistrzowskie, seminaria, koncerty, odczyty, pokazy multimedialne, panele dyskusyjne oraz zajęcia dodatkowe. Na zakończenie kursu  otrzymuje dyplom uczestnictwa w Warsztatach Pianistycznych.  

 
W czasie trwania Warsztatów organizowane będą koncerty pedagogów i uczniów,  w sali balowej Zamku Potockich  w Łańcucie, oraz w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej i Domu Kultury

 
Program warsztatów jest niezwykle bogaty i obfitujący w wiele wydarzeń edukacyjno - artystycznych.

Przewidywana jest również wycieczka dla uczestników
 
 
Warunki uczestnictwa

Każdy niepełnoletni uczestnik kursu przyjeżdża pod opieką osoby dorosłej, która będzie opiekować się uczestnikiem przez cały czas trwania warsztatów.

Całkowita oplata za udział w 10-dniowych warsztatach wynosi: 950 PLN dla uczniów i 500 PLN dla nauczycieli.

Przy wysyłaniu zgłoszenia ucznia należy dokonać opłaty wpisowego w wysokości 450 PLN. Przy zgłaszaniu nauczyciela wpisowe wynosi 300 PLN.  

W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnika z warsztatów jest ono bezzwrotne.

Resztę wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2021 r.
Wpłaty prosimy dokonywać na  rachunek:

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Fortepianu EPTA - Poland
Alior Bank nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 6370 3502
z dopiskiem „Warsztaty pianistyczne”

Przy wysyłaniu zgłoszenia wyłącznie poprzez stronę internetową, należy załączyć dowód wpłaty wpisowego.

Przy zgłaszaniu ucznia  prosimy podać preferowany przydział wykładowcy. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby preferowany przydział uwzględnić,  jednak zapewniają sobie prawo przydziału ucznia pomiędzy kilku wykładowców.

Uczestnicy kursu we własnym  zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Dla  uczestników oraz ich opiekunów możliwy jest pobyt z całodziennym wyżywieniem w Bursie Szkolnej w  Łańcucie. Strona internetowa: https://bursa.itl.pl/aktualnosci/
Wróć do spisu treści